pozicky

Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť - časť 1

Okolo nás ležia stovky miliónov korún a nikto si ich nevšíma. Štát dnes otáča každú korunu a zúfalo hľadá každú úsporu. Prudko, možno mediálne zaujímavo, pozastavuje dôležité infraštruktúrne stavby. Pripravuje pochopiteľne zvýšenie daní a ruší daňové zvýhodnenie a upravuje iné legislatívne znenia na vedenie účtovníctva a zmenu pre podvojné účtovníctvo. Je však celý rad oblastí, kde nič nové nie je potrebné.


Stačí len dôslednejšie trvať na plnení zákonom daných povinností. Alarmujúce porušovaniu informačné povinnosti firiem v Česku. Zverejňovacia povinnosť je upravená Zákonom o účtovníctve, Obchodným zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi. Aktuálne čísla podľa daňovej správy hovoria: 322 017 firiem nesplnilo svoju informačnú povinnosť k 31.8.2010 (zverejnenie účtovnej závierky 2009). Jedná sa o neuveriteľných 83% spoločností. 60% firiem hreší dlhodobo.

Čo je dôvodom alarmujúceho nezáujmu? Je to jednoduché - štátna správa spí, je nečinná, nekontroluje a nezjednáva nápravu. Zrejme chýba aj verejný záujem ...?

Na jednej strane štátu chýbajú miliardy, pripravujú sa legislatívne zmeny a na druhej strane plne nevyužíva legislatívu súčasnú. Štát nie je dôsledný, efektívny. Štát nie je dobrým hospodárom.

Len malý výpočet:

322 017 x 20 000 = 6 440 340 000 Sk

(322 017 hriešnikov, 20 000 Sk limit na pokutách registrového súdu, 6 440 340 000 Sk možná pokuta)

Áno, vidíte správne. Tu sa štátu ponúka viac ako 6 miliárd slovenských korún. Pokračovanie článku Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť - časť 2.

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok